GIAC

Důležitou součástí pecí je rozhraní, čili ovládací panel, jenž byl pro pekárenský průmysl usilující přinést spolehlivé, funkční a jednoduché řešení vždy technickou výzvou. Společnost Revent nyní uvádí nový ovládací panel s takovou přehledností, díky níž nebudete muset před jeho používáním studovat žádné pokyny. Má pouze 4 šipky: nahoru, dolů vlevo a vpravo plus jedno editační tlačítko k provedení výběru a tlačítko vypnutí a zapnutí. Rozhraní disponuje i připojením k síti Ethernet, Internet, k rozhraní USB či externí obrazovce včetně speciální možnosti připojení k takřka neomezené databázi pečných programů a obrázků výrobků.

GIAC

Zapařovací systém HVS

Patentovaný zapařovací systém ocelových koulí Revent HVS byl navržen v souladu se skutečností, že koule má ze všech geometrických těles nejpříznivější poměr velikosti plošného obsahu vzhledem k objemu.

Velký plošný obsah zaručuje během procesu pečení maximální tvorbu páry. Těsto tak může na počátku pečení vykynout do značného objemu a ke konci procesu vytvoří lesklou kůrku.

Kulová plocha je rovněž dokonalá k absorpci tepla a zapařovací systém tak může sloužit také k akumulaci tepla. Tato tepelná energie se pak využívá ke zkrácení doby znovunatopení pece na začátku pečení a mezi jednotlivými vsádkami do pece.

Výsledky zkoušek hovoří výmluvně. Například pec Revent 724 přemění 8,5 l vody v páru za 20 vteřin. Znovunatopení pece proběhne do 3–5 minut, v závislosti na pečeném výrobku a modelu pece

Zapařovací systém HVS

Systém rozvodu vzduchu TCC (Total Convection Control)

Společnost Revent je od roku 1958 průkopníkem v oblasti konvenčního ohřevu vozíkových pecí. Ovládání a směrování proudu vzduchu v konvenční peci je pro finální pekařský výrobek podstatnou záležitostí. Velmi důležitý je především rovnoměrný přenos tepla od horní části vozíku k jeho dolní části a z vnějšku dovnitř, ke středu plechu. Další důležitou součástí procesu rovnoměrného pečení bez vysoušení je nízká rychlost proudění velkého objemu vzduchu.

Jedinečný systém rozvádění vzduchu světové úrovně Revent TCC nasměruje proud a objem vzduchu tak, aby došlo k rovnoměrnému prostupu tepla skrze vozík. Proudící vzduch dorazí ke každému plechu nasměrován ze spodní strany, čímž vytvoří dostatek tepla zdola ke zvýšení objemu pečiva. Systém TCC zvýší objem každého bochníku a zajistí rovnoměrné propékání se snížením ztrát.

Systém rozvodu vzduchu TCC (Total Convection Control)

Klínový spojovací systém

Klínový spojovací systém Revent je jedinečným konstrukčním řešením montáže, jenž kromě vysoké pevnosti přináší i časové a finanční úspory.

Klínový spojovací systém Revent zrychluje a usnadňuje montáž. Pece Revent se dodávají v modulech, jež lze v pekárně snadno smontovat během několika hodin – na rozdíl od pecí šroubovaných, jejichž sestavení může trvat i několik dnů. Klínový systém zjednodušuje i proces demontáže, což v případě potřeby stěhování pece přinese další snížení nákladů.

Klínový spojovací systém

Výměník tepla

Výměníky tepla Revent jsou zkonstruovány s ohledem na velmi vysokou účinnost.

Proces konstrukce výměníků tepla musí počítat s celou řadou parametrů. Výměník tepla musí být především účinný. Dále musí odolávat silám a pohybu materiálu. Kromě dvou výše uvedených aspektů pak existuje ještě celá řada jiných důležitých parametrů.

Současná technologie výměníků tepla Revent je výsledkem dlouholetých zkušeností v konstrukci výměníků tepla s vysokými nároky na energetickou účinnost.

Výměník tepla
Copyright Revent 2024